utorak, 02.09.2014.
 
 
Lozne grinje i crveni pauk

Lozne grinje šiškarice i crveni voćni pauk

        Dolazak proljeća za vinogradare predstavlja početak intenzivne zaštite vinograda od štetnika i bolesti. Da bismo izvršili zaštitu vinove loze optimalno, što je svakako u interesu vinogradara, moramo napad štetnika ili bolesti uočiti odmah na početku i moramo ispravno odrediti i prepoznati uzročnika napada. Dakle, vinogradar će svojim svakodnevnim posjetima vinogradu i promatranjem tijeka razvoja vinove loze pravodobno uočavati nepoželjne promjene i ispravno ih tumačiti.
        Da bismo olakšali vinogradarima pravilno tumačiti te promjene na vinovoj lozi, opisat ćemo promjene koje uzrokuju najčešće štetnici na početku vegetacije. To su lozine grinje šiškarice (uzročnik erinoze (Eryophies vitis) i uzročnik akarinoze (Phyllocoptes vitis i Epitrimerus vitis)), te crveni voćni pauk (Panonychus ulmi). Ovi štetnici izazivaju promjene i uzrokuju štete na pupu i lišću vinove loze.

Lozine grinje šiškarice

        Lozine grinje šiškarice, uzročnici akarinoze i erinoze, iz godine u godinu sve agresivnije napadaju europsku i hibridnu lozu. Ova vrsta grinje ne nanosi veće štete vinovoj lozi, osim u slučaju jakog napada, za razliku od grinja uzročnika akarinoze, te na njih moramo obratiti posebnu pozornost.

        Lozina grinja - uzročnik Link "akarinoza" not found (Phyllocoptes vitis i Epitrimerus vitis)
        Pupovi posmeđe, izboji su skraćenih internodija, često dvostruki, mladica slabo napreduje u odnosu na nenapadnute mladice, listići deformirani i smežurani, a rubovi su im tamniji i savinuti. Na većem lišću vide se zvjezdolika mjesta napada koja ispadaju, pa je list prošupljen na više mjesta. Ovo su karakteristični pokazatelji - simptomi akarinoze. Štete su najveće u proljeće, naročito ako hladnije vrijeme uspori rast mladica. Grinje prezimljuju u pupu pa ga najčešće i napadaju. Treća i četvrta generacija grinja napada kasnije ljeti, pa napadnuti list poprima tamniju boju zbog brojnih mjesta uboda. Ponekad su točkice napada ljubičastog odsjaja. Najčešće je napadnuto lišće bliže staroj rozgvi.

Insekticidi i akaricidi za suzbijanje grinje, uzročnika akarinoze:
Preparat Koncentracija [%] Napomena
COSAVET DF 1-4% u bubrenju pupova
COSAVET DF 0,3% u vegetaciji
PRIMA 2% u vegetaciji

        Lozina grinja - uzročnik Link "erinoza" not found (Eryophies vitis) 
        Na licu lišća nabrekline, a na naličju uleknuća ispunjena vunastom prevlakom. Prevlaka je najčešće bjelkasta, naročito na početku napada, a kasnije kod nekih sorti rđasta ili ljubičasta. Bijelu prevlaku ne smije se tumačiti kao peronosporu, što se često događa, jer napad peronospore na lišću ne uzrokuje nabrekline na licu lista, nasuprot vunaste prevlake na naličju lista. U nabreklini se tkivo lista suši, pa dolazi do jake deformacije lista, a ponekad i do odumiranja dijelova lista. Nabrekline su ispunjene sitnim grinjama bjelkaste boje, a vunasta prevlaka je ustvari vrlo brojna kolonija grinja. Uzročnik erinoze ima godišnje do 7 generacija, u jednom pupu u vrijeme zime može se naći i stotinjak grinja, a na jednom listu u vrijeme vegetacije i više stotina grinja. Grinja prezimljuje u pupu, pa pri velikoj brojnosti izaziva deformaciju izboja i odumiranje pupova.


Insekticidi i akaricidi za suzbijanje grinje šiškarice, uzročnika erinoze:
Preparat Koncentracija [%] Napomena
COSAVET DF 1-4% u bubrenju pupova
PRIMA 3-4% bubrenje i otvaranje pupova
COSAVET DF 0,3% u vegetaciji
U vegetaciji se kod jakog napada mogu koristiti i posebni akaricidi    
PRIMA 2% u vegetaciji

        Evo što o lozinim grinjama piše prof. dr. Milan Maceljski u izdanju svoje knjige "Poljoprivredna entomologija", 1999. godina:

        Uzročnik erinoze može u prilikama ekstremne visoke ili niske vlage oštećivati organe vinove loze na još dva načina:
  • oštećenja zametka još unutar pupa i
  • jako uvijanje lista bez tvorbe bjeličaste prevlake na naličju lista.

        Dr. Milan Maceljski navodi kao najčešće simptome (znakove) napada loznih grinja:
  1. klasični tip simptoma - ubrzo nakon listanja mogu se s gornje strane lišća vidjeti mjehuraste nabrekline, velike poput zrna graška ili graha. One su često isprva crvenkaste ili ljubičaste, no kasnije postaju zelene. Katkad te nabrekline mogu biti žute boje. S naličja lišća su udubljeni dijelovi nabrekline, obloženi vunastom prevlakom. Isprva je prevlaka bijela, ali zbog sadržaja antocijana (tvari boje) može imati crvenkasti ili ljubičasti sjaj. Kasnije požuti i na kraju postaje rđasto-smeđa. Starenjem šiške (gale) suši se tkivo lišća i grinje iz nje prelaze na mlade dijelove biljke.
  2. Oštećenje pupova - štete se sastoje u kratkim izbojima sa skraćenim internodijima, slično kao od akarinoze. Bubrenjem pupa otvara se grinjama put do izboja, ali ako u vrijeme bubrenja pupa dođe do zastoja u razvoju, grinje mogu napraviti opisane štete. Taj zastoj nastaje ako zavlada jaka suša ili jako zahladi ili ako manjkaju neka hranjiva. Zbog jakog napada, odnosno velikog broja grinja u pupu, pup uopće ne istjera ("spava") ili su izboji jako zakržljali, kratki i brzo se posuše. Izboji poprime "žbunasti rast" i izgled poput "vještičinih metli".
  3. Uvijanje lišća, bez tvorbe vunastih prevlaka - ti simptomi nastaju zbog sisanja grinja na žilama lišća, pa se list uvija na obje strane prema dolje. Oblik je lista poput "žlice" ili acilindra". Ako se list želi otvoriti, tkivo puca. Najjači su simptomi na vršnom lišću, koje kasnije žuti, smeđi i otpada.

Crveni voćni pauk (Panpnycus ulmi)
        Na lišću žućkaste točkice, ubrzo prelaze u ljubičasto-crvenkastu ili ljubičasto-smeđu boju, a koncentrirane su uza žile. Ove se pjege spajaju, list se deformira i kasnije suši. Kasniji napad uzrokuje svjetliju boju lišća koje žuti i suši se. Ponekad posmeđi i otpadne. Na rozgvi se primjećuju crvene točkice. To su nakupine zimskih jaja crvenog pauka. Koncentrirane su najviše uz pupove i koljenca, a najviše ih ima na dvogodišnjem drvetu, manje na jednogodišnjem, a najmanje na starijem drvetu. Ličinke su narančaste, kasnije crvene. Odrasli su crvene boje, dugi do 0,4 mm, pa su vidljivi i golim okom. Zadržavaju se na naličju lista u finoj paučini. Ljetna jaja odlažu na naličju lista uz žile, svjetlocrvena do narančasta, ponekad bezbojna.


Dopušteni akaricidi u zaštiti vinove loze protiv crvenog voćnog pauka i loznih grinja šiškarica
        Zaštita se vrši insekticidima iz grupe akaricida. Akaricidi su kemijska sredstva namijenjena isključivo u preventivnoj i kurativnoj zaštiti protiv lozinih grinja šiškarica i crvenog pauka.

        Budući da lozine grinje šiškarice prezime kao odrasli oblici, zimsko prskanje čokota je vrlo učinkovito. Sa zaštitom se vrši u fenofazi zimskog pupa (B-C), a kasnija tretiranja preporučujemo u fenofazi lista (D, E, F). Zbog skrivenog načina života u pupu ili pod korom, čokote treba temeljito prskati, uz trošak mnogo škropiva u vrijeme otvaranja pupova (stadij C-E).

        Napomene:
  • Zbog prisutnosti grinja u pupu, one se mogu prenositi zaraženim sadnim materijalom ili prilikom cijepljenja (zaražena plemka).
  • Pored kemijske zaštite, populaciju (brojnost) grinja mogu regulirati i njezini prirodni neprijatelji, posebno grabežljive grinje.
Google
Općina Dragalić
Općina Lovas
Ministarstvo poljoprivrede
Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
CROCPA
Kuća za odmor Briški*** - Lokve
Seoski turizam
Kamo na vikend?
Katalog vinogradara i vinara KcKžŽ
Koprivničko-križevačka županija
Križevci info
Križevci net
Sve o jagodama
Biologija na webu
www.podrum.org
Časopis Dobro jutro NS