Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana)

        Opis: Leptir je svjetlosivog tijela, 5-6 mm dug, raspon krila 11-13 mm. Prednja krila su pepeljastosiva, sa svjetlijim i tamnijim šarama, a zadnja su svjetlo-siva s tamnijom obrubom. Gusjenica je obično zelenkasta ili žućkasta, sa tamnožuto glavom i leđnim štitom. Duž leđa i bokova vide se 4 reda malih bradavica sa dlačicama. Vrlo je živa, okretna, i uznemirena baca se unazad vijugajući tijelom ili ispreda paučinastu nit i visi na njoj. Kukuljica je tamnozelenkasta, 5-7 mm duga, sa 8 kukastih čekinja na kraju trbuha. I ona jako reagira na dodir.        Štetnost: Pepeljasti grožđani moljac zajedno sa žutim grožđani moljcem napada grožđe u našim vinogradima. Žuti je poznat od davnina, a pepeljasti se  počeo javljati kao pravi štetnik tek početkom ovog stoljeća, proširio se svuda i štetnošću je daleko nadmašio prvog. Oba moljca žive na sličan način i nanose sličnu štetu. Dok je žuti moljac štetnik hladnijih i vlažnijih podneblja, pepeljasti voli toplija i sušnija, u kojima je potisnuo žutog moljca i važniji je od njega u našoj zemlji. Pepeljasti moljac je povremeni-periodički štetnik kod nas. Naglo se javlja, godinu-dvije a rjeđe tri, i naglo, sam od sebe, iščezava. Jačina napada i veličina štete zavisi od meteoroloških prilika. U pojedinim godinama i 50-70% berbe biva uništeno od ovog štetnika. Gusjenice moljca mogu se naći i u plodovima masline, kupine, maline, ribiza, gloga itd.

        Biologija: Moljac prezimljuje kao kukuljica u čistoj bijeloj čahurici, najčešće ispod kore čokota, u pukotinama pritaka i kolaca, u prostorijama gdje se grožđe prerađuje, te iste treba tijekom zime od njih očistiti. Godišnje ima 3 generacije, a izuzetno toplih godina i 4, ali one su uvijek izmješane, te se u grozdovima od proljeća do jeseni sreću obično gusjenice raznih veličina. Leptiri proljetne generacije počinju se javljati prije cvjetanja lože i njihov se let produžuje, prema godinama, i kroz tri, četiri tjedna. Ako su mnogobrojni, roje se u večernji, a rijeđe u jutarnji suton, inače miruju u lišću a uznemireni imaju krivudav, izlomljen let. Oplođene ženke polažu ljuskasta, svijetložućkasta, oko 0,6 mm velika jaja na začete grozdiće i njihove drške. Gusjenice se najprije uvlače u cvjetove i izjedaju ih. Poslije cvatnje zapredaju gnijezda obavijajući pređom bobice kojima se hrane. "Paučina" u grozdovima je prvi jasan znak prisustva štetnika i čitavi dijelovi grozda mogu biti uništeni. Za 3-4 tjedna gusjenice odrastu do 11 mm te tokom lipnja i srpnja zapredaju u raznim zaklonima svilaste bijele čahurice u kojima se pretvaraju u kukuljice i leptire ljetne generacije. Tada ženke polažu jaja naročito na bobice grozda, a gusjenice žive u njima i dok ne izrastu, unište ih nekoliko, a tada se ponovno zakukulje i daju leptire jesenje generacije. I oni polažu jaja na grozdove koji počinju dozrijevati, a gusjenice žive u bobicama ili između njih, ako je jako vlažno. Načete ili potpuno izjedene bobe pri suhom vremenu sasuše se i šteta ne mora biti velika.. Ako naiđe period kiše, stalne vlage i svježine, oštećena zrna trule, napada ih plijesan, a naročito Botrytis cinerea, i cjelokupna berba može biti za kratko vrijeme uništena. Odrasle gusjenice ujesen traže bolje zaklone, pretvaraju se u svojim čahuricama u kukuljice i iduće godine daju leptire često, već jedan dio ljetnih gusjenica odlazi na zimovanje.

        Mjere suzbijanja: Prirodni neprijatelji su slabo značajni i malo utječu na dinamiku populacije. Za smanjenje gustoće populacije preporuča se prilikom sadnje osigurati dobro strujanje zraka kroz nasad te izbalansirati gnojidbu. Previše dušika uvjetuje bujniji čokot i vlažniju mikroklimu koja pogoduje razvoju moljaca, a ujedno pogoduje razvoju svih važnijih uzročnika bolesti. U praksi se preporuča suzbijanje prve generacije kako bi se u startu prekinuo životni ciklus štetnika i umanjila populacija za razvoj ostalih generacija. Prvo tretiranje provodi se neposredno pred početak cvatnje, zajedno sa fungicidima za suzbijanje plamenjače i pepelnice. Međutim, činjenica je da napad ove generacije najmanje šteti jer često pridonese prorjeđivanju bobica. U švicarskoj je prag tolerancije 15-30 gusjenica prve generacije na 100 grozdića. Gusjenice druge ili treće generacije teže je pratiti. Često se generacije gusjenica isprepletu. U Švicarskoj prag tolerancije za drugu i treću  generaciju iznosi 5-10 gusjenica na 100 grozdova. Gusjenice ovih generacija treba suzbijati odmah u početku jačeg napada. Moguće je praćenje leta leptira feromonima, i to za svaku vrstu posebno ili s kombiniranim feromonima za obje vrste. Ampula s feromonom (seksualnim atraktantom za mužjake) stavi se u ferotrap (ljepljivu lovku) te se  praćenjem dinamike leta leptira (ulova) signalizira optimalni rok za suzbijanje. Taj rok je obično 4-8 dana nakon dnevnog ulova najvećeg broja leptira, a računa se zbrajanjem srednjih dnevnih temperatura koje se umanje za 10°C. Pri zbroju od 110°C provodi se tretiranje insekticidima. Ova suma temperatura osigurava period u kojem će se iz odloženih jaja izleći gusjenice.
        U zadnje vrijeme koriste se feromoni za izravno suzbijanje i to metodom konfuzije (zbunjivanja). U početku pojave leptira na čokote se postavi veći broj dispenzora s feromonom (oko 400 po ha) koji intenzivno ispuštaju mirise. Mužjaci postanu zbunjeni i ne uspiju pronaći ženku i oploditi ju, što jako snizi populaciju štetnika (gusjenica) u toj sezoni. Ako se metoda provede na većoj površini, osigurava odličan uspjeh jer se smanjuje mogućnost doleta leptira sa strane. Loša strana ove metode je ovisnost o mirnom vremenu, jer vjetar značajno umanji učinak metode.

        Pri izboru insekticida treba izabrati one koji ne forsiraju pojavu crvenog pauka i pošteđuju prirodne neprijatelje. Preporučamo pripravke na bazi Bacillus thuringiensis kojima treba dodati 0,5% šećera za suzbijanje prve generacije. Ekološke osobine pokazuje i pripravak na bazi spinosada. Nešto lošiji ekološke osobine imaju biotehnički insekticidi (regulatori razvoja insekata) na temelju sljedećih djelatnih tvari: diflubenzuron, teflubenzuron, flufenoksuron, tebufenozid, lufenuron, metoksifenozid, novoluron. Sve navedene pripravke treba aplicirati preventivno, u početku pojave gusjenica ili čak u vrijeme najjačeg leta leptira.

        Od kemijskih insekticida najučinkovitiji je pripravak na temelju klorpirifos metila, a zatim slijede ostali iz grupe piretroida (alfacipermetrin-FASTAC 10 EC, deltametrin, esfenvalerat, bifentrin, lambda cihalotrin, beta ciflutrin) i karbamati (indoksakarb). Kemijski insekticidi mogu se primjeniti kurativno (po potrebi), a za suzbijanje treće generacije pepeljastog grozdovog moljca treba izabrati pripravke kraće karence. Za suzbijanje gusjenica u zbijenim grozdovima bolji učinak postižu pripravci fumigantnog djelovanja. Za uspješnu zaštitu nekada je potrebno samo jedno tretiranje (prve ili druge generacije), a najčešće se provedu 2 ili čak 3 tretiranja tijekom vegetacije. Kombinirano suzbijanje grozdovih moljaca, plamenjače i pepelnice nije uvijek sretno rješenje iz dva razloga:

  • velika količina škropiva na lišću (u kojem je insekticid) može pojačati populaciju crvenog pauka
  • poveća se utrošak insekticida što poskupljuje aplikaciju


        Međutim praktičari će pronaći i puno prednosti u kombiniranom suzbijanju.

Insekticidi za suzbijanje grožđanih moljaca (pepeljastog i žutog)

Aktivna tvarGrupaVrijeme primjenePreparat
abamektin N (DM) pri pojavi štetnika  
lfacipermetrin K (P) pri pojavi štetnika FASTAC 10 EC
bacillus thuringiensis MB praćenje feromonima  
beta ciflutrin K (P) pri pojavi štetnika  
deltametrin K (P) pri pojavi štetnika  
emamektin benzoat N (DM) pri pojavi štetnika  
esfenvalerat K (P) pri pojavi štetnika  
indoksakarb K pri pojavi štetnika  
klorpirifos metil K (OP) pri pojavi štetnika  
lambda cihalotrin K (P) pri pojavi štetnika  
lufenuron RR praćenje feromonima  
metoksifenozid RR praćenje feromonima  
spinosad N (DM) pri pojavi štetnika  

 

  • N (DM) - naturalit, derivat mikroorganizama
  • MB – mikrobiološki
  • K (P) – kontaktni (piretroid) neselektivan
  • K (OP) – kontaktni, organofosforni
  • K - kontaktni
  • RR - regulator razvoja


Obavezno se pridržavati priloženih proizvođačkih uputa za primjenu  i voditi brigu o pravilnom zbrinjavanju ambalaže (CROCPA).