Žuti grožđani moljac

        Opis: Leptir je dug oko 7 mm a u rasponu krila mjeri oko 15 mm. Glava, grudi i prednja krila su žuti, na krilima se vidi jasno omeđena, široka, tamna poprečna pruga. Zadnja krila su tamnosiva, trbuh siv. Gusjenica je ružičasta dok je mlada, kasnije obično bjeličasta ili malo zelenkasta i dosta troma. Glava i vratni štit su sjajno crni. Odrasla gusjenica velika je do 12 mm.

          Štetnost: Žuti grožđani moljac pravi slične, ali daleko manje štete od pepeljastog moljca.

        Biologija: Žuti moljac živi na približno isti način kao pepeljasti, samo ima dvije jasnije određene generacije. Proljetna se obično javlja prije pepeljastog moljca. Leptiri lete noću i rado idu na svjetlost. Način oštećenja grozdova je isti kao u pepeljastog moljca. Ljetna generacija se javlja tijekom srpnja i kolovoza. I prezimljavanje je kao u pepeljastog moljca, samo čahurice su prljavo bijele, jer su u njih upredeni dijelovi raznih materija. 

        Mjere suzbijanja: Zasada se cjelokupna borba protiv ovog štetnika sastoji u suzbijanju gusjenica raznim insekticidima. Obično se preporučuje praćenje leta leptira i polaganja jaja, da bi se odredili termini tretiranja. Za dobar uspjeh najvažnije je da se glavno suzbijanje gusjenica provede u proljeće. Cilj je suzbiti prvu generaciju moljaca (prije cvatnje) kako bi umanjili opasnost od napada druge (opasnije) generacije.

Mjere za suzbijanje žutog grožđanog moljaca

        Prirodni neprijatelji su slabo značajni i malo utječu na dinamiku populacije. Za smanjenje gustoće populacije preporuča se prilikom sadnje osigurati dobro strujanje zraka kroz nasad te izbalansirati gnojidbu. Previše dušika uvjetuje bujniji čokot i vlažniju mikroklimu koja pogoduje razvoju moljaca, a ujedno pogoduje razvoju svih važnijih uzročnika bolesti. U praksi se preporuča suzbijanje prve generacije kako bi se u startu prekinuo životni ciklus štetnika i umanjila populacija za razvoj ostalih generacija. Prvo tretiranje provodi se neposredno pred početak cvatnje, zajedno sa fungicidima za suzbijanje plamenjače i pepelnice. Međutim, činjenica je da napad ove generacije najmanje šteti jer često pridonese prorjeđivanju bobica. U švicarskoj je prag tolerancije 15-30 gusjenica prve generacije na 100 grozdića. Gusjenice druge ili treće generacije teže je pratiti. Često se generacije gusjenica isprepletu. U Švicarskoj prag tolerancije za drugu i treću  generaciju iznosi 5-10 gusjenica na 100 grozdova. Gusjenice ovih generacija treba suzbijati odmah u početku jačeg napada. Moguće je praćenje leta leptira feromonima, i to za svaku vrstu posebno ili s kombiniranim feromonima za obje vrste. Ampula s feromonom (seksualnim atraktantom za mužjake) stavi se u ferotrap (ljepljivu lovku) te se  praćenjem dinamike leta leptira (ulova) signalizira optimalni rok za suzbijanje. Taj rok je obično 4-8 dana nakon dnevnog ulova najvećeg broja leptira, a računa se zbrajanjem srednjih dnevnih temperatura koje se umanje za 100C. Pri zbroju od 1100C provodi se tretiranje insekticidima. Ova suma temperatura osigurava period u kojem će se iz odloženih jaja izleći gusjenice.

        U zadnje vrijeme koriste se feromoni za izravno suzbijanje i to metodom konfuzije (zbunjivanja). U početku pojave leptira na čokote se postavi veći broj dispenzora s feromonom (oko 400 po ha) koji intenzivno ispuštaju mirise. Mužjaci postanu zbunjeni i ne uspiju pronaći ženku i oploditi ju, što jako snizi populaciju štetnika (gusjenica) u toj sezoni. Ako se metoda provede na većoj površini, osigurava odličan uspjeh jer se smanjuje mogućnost doleta leptira sa strane. Loša strana ove metode je ovisnost o mirnom vremenu, jer vjetar značajno umanji učinak metode.

Pri izboru insekticida treba izabrati one koji ne forsiraju pojavu crvenog pauka i pošteđuju prirodne neprijatelje. Preporučamo pripravke na bazi Bacillus thuringiensis kojima treba dodati 0,5% šećera za suzbijanje prve generacije. Ekološke osobine pokazuje i pripravak na bazi spinosada. Nešto lošiji ekološke osobine imaju biotehnički insekticidi (regulatori razvoja insekata) na temelju sljedećih djelatnih tvari: diflubenzuron, teflubenzuron, flufenoksuron, tebufenozid, lufenuron, metoksifenozid, novoluron. Sve navedene pripravke treba aplicirati preventivno, u početku pojave gusjenica ili čak u vrijeme najjačeg leta leptira.
Od kemijskih insekticida najučinkovitiji je pripravak na temelju klorpirifos metila, a zatim slijede ostali iz grupe piretroida (alfacipermetrin-FASTAC 10 EC, deltametrin, esfenvalerat, bifentrin, lambda cihalotrin, beta ciflutrin) i karbamati (indoksakarb). Kemijski insekticidi mogu se primjeniti kurativno (po potrebi), a za suzbijanje treće generacije pepeljastog grozdovog moljca treba izabrati pripravke kraće karence. Za suzbijanje gusjenica u zbijenim grozdovima bolji učinak postižu pripravci fumigantnog djelovanja. Za uspješnu zaštitu nekada je potrebno samo jedno tretiranje (prve ili druge generacije), a najčešće se provedu 2 ili čak 3 tretiranja tijekom vegetacije. Kombinirano suzbijanje grozdovih moljaca, plamenjače i pepelnice nije uvijek sretno rješenje iz dva razloga:

  • velika količina škropiva na lišću (u kojem je insekticid) može pojačati populaciju štetnika
  • poveća se utrošak insekticida što poskupljuje aplikaciju

        Međutim praktičari će pronaći i puno prednosti u kombiniranom suzbijanju.

Insekticidi za suzbijanje grožđanih moljaca (pepeljastog i žutog)

Aktivna tvarGrupaVrijeme primjenePreparat
abamektin N (DM) pri pojavi štetnika  
lfacipermetrin K (P) pri pojavi štetnika FASTAC 10 EC
bacillus thuringiensis MB praćenje feromonima  
beta ciflutrin K (P) pri pojavi štetnika  
deltametrin K (P) pri pojavi štetnika  
emamektin benzoat N (DM) pri pojavi štetnika  
esfenvalerat K (P) pri pojavi štetnika  
indoksakarb K pri pojavi štetnika  
klorpirifos metil K (OP) pri pojavi štetnika  
lambda cihalotrin K (P) pri pojavi štetnika  
lufenuron RR praćenje feromonima  
metoksifenozid RR praćenje feromonima  
spinosad N (DM) pri pojavi štetnika  

 

  • N (DM) - naturalit, derivat mikroorganizama
  • MB – mikrobiološki
  • K (P) – kontaktni (piretroid) neselektivan
  • K (OP) – kontaktni, organofosforni
  • K - kontaktni
  • RR - regulator razvoja


        Obavezno se pridržavati priloženih proizvođačkih uputa za primjenu i voditi brigu o pravilnom zbrinjavanju ambalaže (CROCPA).