Vinski ocat

        Vinski ocat dobiva se octenim vrenjem vina ili razrjeđivanjem koncentrirane octene kiseline a pravilnik o vinskom octu može se naći u NN 121/05, bitno je da bude bistar, da sadrži 60 g/l ukupne kiseline, da alkohol nije veći od 1 vol. % i da ne sadrži vise od 30 slobodnog, tj. 170 mg/l ukupnog SO2.

Opširnije: Vinski ocat