Uvod u zaštitu vinograda

“        Prema Mileru utvrđeno je, da su preduvjeti za razvoj peronospore slijedeći: da u dva dana padne najmanje 11 litara kiše na 1 m2, zatim da je srednja dnevna temperatura zraka iznad 11° C, temperatura tla najmanje 8° C, te da je tlo dovoljno vlažno, listovi loze ovlaženi kapima vode najmanje 4 do 6 sati, da u vinogradu ima zrelih zoospora, te da su listovi promjera 4 cm (kada su puči formirane).

        Napominjemo da su to osnovni pokazatelji; na osnovi kojih ANTI-PERONOSPORNA SLUŽBA najavljuje vinogradarima kad su nastupili uvjeti za prvu primarnu zarazu, te do kojega ROKA moraju provesti prvo prskanje.

Opširnije: Uvod u zaštitu vinograda

Preduvjeti za zaštitu vinove loze od bolesti i štetnika

        Na počeku je potrebno na vrijeme prepoznati znakove (simptome bolesti ili štete od nametnika) na rozgvi, pupovima, lišću, mladicama i bobicama. Za određivanje neke bolesti ili štetnika treba koristiti "PRIRUČNI ATLAS BOLESTI I ŠTETNIKA OD PUPA DO BERBE", a sve u cilju kako bi mogli pristupiti preventivnoj zaštiti prije nego se bolest ili štetnik pojavi ili odmah po uočavanju:

  • Držati se uzrečice "BOLJE SPRIJEČITI NEGO LIJEČITI"
  • Svakodnevno pratiti prognozu vremena te agrometeorološke podatke o temperaturi zraka, relativnoj vlazi zraka i padalinama
  • Redovito pratiti izvještaje savjetodavno-prognozne službe (lokalne ili županijske), zatim obavijesti i upute lokalnih radio stanica, emisije za selo i poljoprivredu, TV emisije te pratiti informacije putem interneta.
  • Pažljivo pratiti zdravstveno stanje svakog vinograda, posebno na položajima u blizini šuma, rijeka i jezera.
  • Po mogućnosti poznavati biologiju tj. način života pojedinih štetnika (razvojne faze, broj generacija te uvjete u kojima se neki štetnik ili patogeni (uzročnik bolesti) razvija).

 

Opširnije: Preduvjeti za zaštitu vinove loze...

Sistemični fungicidi u zaštiti loze

TRAGOM VAŠIH PITANJA: O aktualnoj zaštiti vinove loze

        Često nas čitatelji pitaju o zaštiti, a uz ostalo, i o razlikama u načinu djelovanja kontaktnih (protektivnih) i sistemičnih (kurativnih) fungicida te o njihovu idealnu mjestu u programu zaštite vinove loze kroz fenofaze razvitka.

        Osnovna je razlika između tih dviju skupina u tome što sistemični fungicidi, nakon primjene, ulaze u biljku i prekidaju već započeti razvitak bolesti unutar zaraženih organa, a kontaktni fungicidi ne ulaze u biljku već čine zaštitni sloj na biljnoj površini sprečavajući  bolesti (infekciju).

Opširnije: Sistemični fungicidi u zaštiti loze

Izbor fungicida za zaštitu: protektivni ili sistemični

        Da, odmah naglasimo: vrlo često utvrdimo da ta dva pojma što je protektivni, a što je sistemični fungicid, nisu posve jasna. A ako nisu jasna, kako se možemo odlučiti što ćemo upotrijebiti.

        Prije smo imali na raspolaganju samo protektivne fungicide, prvo samo bakrene, a onda se na tržištu pojavio niz različitih organskih protektivnih fungicida. Već tada je običnom vinogradaru izbor bio težak. A dolaskom nekoliko sistemičnih izbor mu je još teži.

        Na koji način djeluju protiv peronospore (a i ostalih gljiva) s jedne strane protektivni i kakav je mehanizam djelovanja sistemičnih fungicida? Njihov je mehanizam toksičnoga (otrovnog) djelovanja posve drugačiji, pa iz toga mogu slijediti i zaključci za što da se odlučimo, dakle koji fungicid i u kojoj situaciji primjeniti.

Opširnije: Izbor fungicida za zaštitu:...

Fenofaze vinove loze

Koncentracija, dozacija, utrošak vode

Motorna i obična prskalica - razlike u koncentraciji

        Zbog uočenih grešaka u aplikaciji navodim primjer pripreme pesticida za tretiranje leđnim motornim rasprskivačem. Npr. ako ste do sada koristili običnu leđnu prskalicu i utrošili na prskanje vinograda 100 l vode i 200 grama pesticida, a nadalje bi željeli koristiti leđni rasprskivač, npr. STIHL (Štil), tada će te pomoću njega utrošiti samo 50 l vode na istu površinu ako postavite raspršivanje tako da se stvaraju sitne čestice, kao magla. Obzirom da ste promijenili utrošak vode, a da vam doza ostane ista morate utrošiti opet 200 grama pesticida. Doza uvijek ostaje ista, a koncentracija se mijenja prema utrošku vode.

Opširnije: Koncentracija, dozacija, utrošak...

Mali savjeti u zaštiti vinograda i voćnjaka

Miješanje preparata 

        Prilikom miješanja dvaju ili više pripravaka, preporučamo da se pridržavate slijedećih pravila:

        Pripravci istovrsnih formulacija lako se miješaju

        različite formulacije miješaju se slijedećim redoslijedom: WP-WG-SL-SC(FL)-EC

  • WP - močivo prašivo, koncentrat za suspenziju
  • WG - močive samodispergirajuće granule, konc. za suspenziju
  • SL - vodotopivi koncentrat
  • SC (FL) - koncentrirane suspenzije
  • EC - koncentrat za emulziju

NIKAD NE MIJEŠAJTE NERAZRIJEÐENE PRIPRAVKE (KONCENTRATE).
UTROŠAK PRIPRAVKA U RATARSTVU IZRAŽAVA SE U KG ILI L PO JEDINICI POVRŠINE U VOÆARSTVU I VINOGRADARSTVU UTROŠAK PRIPRAVKA IZRAŽAVA SE U POSTOTKU (%)

Opširnije: Mali savjeti u zaštiti vinograda...