Miris vina na sumporovodik (miris na pokvarena jaja)

        Miris na sumoprovodik (H2S) mana je koja se češće pojavljuje u mladih vina - vino zaudara na pokvarena jaja, slabijeg ili jačeg intenziteta.

        Sumporovodik je posljedica nepravilnog sumporenja posuda - bačava ili praznog prostora iznad vina u posudi, sumpornim vrpcama koje nepravilno izgaraju pa elementarni sumpor kapa. Događa se to, ako se grožđe neposredno prije berbe tretira sumpornim preparatima, i tako dolazi u mošt. Miris se može pojaviti i u mladog vina koje duže leži na talogu.

        U svim navedenim slučajevima u tijeku alkoholnog vrenja elementarni se sumpor reducira u sumporovodik. Prema nekim stručnjacima i kvasci imaju sposobnost redukcije sulfata i sumpornog dioksida u sumporovodik.

        Liječenje: Pojavi li se slabije izražena mana, bit će dovoljno pretočiti vino uz jači pristup zraka. Ako je miris jačeg intenziteta, uklanjamo ga sumporenjem sumporastom kiselinom prema uputi proizvođača ili kalijevim metabisulfitom (vinobranom) u količini 10-20 g/hl u trajanju od 5 dana. Za to vrijeme nastane oksidoredukcija s sumpornim dioksidom (SO2), a rezultat je elementarni sumpor:

2H2S + SO2 -> 3S + 2H2O


        Elementarni sumpor taloži se na dnu bačve. Da se sumporovodik nebi stvorio opet razlaganjem tako istaloženog elementarnog sumpora, vino moramo pretočiti. Sumporovodik je neugodnog mirisa, no prilično se lako uklanja iz vina dok je u vinu u slobodnom stanju. Ali ne uklonimo li ga odmah čim ga otkrijemo, sumporovodik se veže s alkoholom i stvara spoj merkaptan neugodna mirisa, koji se vrlo teško uklanja iz vina.


        H2S. Ako ga ne riješi zračni pretok, nabaviti kupzit ili antibekser i držati se uputstava prilikom dodavanja u vino. Mada, stvar je da vam se to ne smije desiti.
Pisano je već opširno o ovoj problematici, o pretoku, bakrenom situ, refermentaciji, taloženjem boecksinom, kupzitom i bakrenim sulfatom.

SUMPOROVODIK:
        Vino ima neprijatan, ružni miris, neugodan po trulim jajima. Razlikujemo :
 • klasični H2S – sumporovodik, trula jaja, merkaptan
 • kvasni H2S – uzrokuju raspadnuti kvasci
 • aroma H2S – poseban miris na plijesni, starost, uzrokuju mnogi negativni uzročnici

        Klasični sumporovodik:
 • Uzrokuje: prisutnost plina H2S u vinu
 • Pospješuje: prisutnost sumpora (ostaci od prskanja, sumporenja posuda, grožđa ili mošta), nebistren mošt, prisutnost kvasaca koji razvijaju više H2S, razgradnja aminokiselina.
 • Promijene: redukcija sumpora u H2S
 • Raspoznavanje: karakterističan miris i okus po trulim jajima, ako se pravovremeno ne uklanja nastaje merkaptan kojeg je teže ukloniti.
 • Sprječavanje: samobistrenje – rasluzivanje mošta, dodavanje selekcioniranih kvasaca, pravilno sumporenje, pravovremeni prvi pretok, redovita kontrola
 • Odstranjivanje: otvoreni pretok
 1. manju pojavu odstranjujemo pretokom preko bakrenog sita ili lijevka sa pravilnim sumporenjem
 2. jaku pojavu odstranjujemo sa bakrenim sulfatom (CuSO4) do 2 g/hl
 3. u slučaju merkaptan i dietil disulfida sa refermentacijom (ponovnim vrenjem)
 4. kada sa otvorenim pretokom nismo uspjeli odstraniti sumporovodik možemo se poslužiti sa Böcksin-om (silikatni minerali) ili Kupzit-om (bakreni citrat organskog porijekla u kombinaciji sa najkvalitetnijim bentonitom)

        Kemijski prikazano odstranjivanje H2S izgleda ovako:
 • Zračenje: 2H2S + O2  →  2H2O + 2S
 • Sumporenje: 2H2S + SO2  →  2H2O + 3 S
 • Bakreni sulfat: H2S + CuSO4 x 5H2O →  H2SO4 + CuS + 5H2O